menu dblex
berövad
adjektiv
blottad på
utblottad
utan
förlustig
i saknad av
I uttryck
bli berövad

Alla synonymer går att klicka på.