menu dblex
berömvärd
adjektiv
lovvärd
berömlig
erkännansvärd
prisvärd
vällovlig
laudabel

Alla synonymer går att klicka på.