menu dblex
berömdhet
substantiv
notabilitet
storhet
namnkunnighet
celebritet
berömmelse
märkesman
stjärna
ryktbarhet

Alla synonymer går att klicka på.