menu dblex
berättigande
substantiv
fog
rättighet
befogenhet
rätt
hemul
grund

Alla synonymer går att klicka på.