menu dblex
berättande visa
substantiv
ballad

Alla synonymer går att klicka på.