menu dblex
bepudra
verb
bespruta
pudra
bekämpa
dofta

Alla synonymer går att klicka på.