menu dblex
benåda med
verb
förläna
förunna
unna
utrusta med

Alla synonymer går att klicka på.