menu dblex
belasta med
verb
pålägga

Alla synonymer går att klicka på.