menu dblex
belägring
substantiv
blockad
avspärrning
blockering

Alla synonymer går att klicka på.