menu dblex
bekräftande
adjektiv
jakande
affirmativ
positiv

Alla synonymer går att klicka på.