menu dblex
bekomma någon väl
verb
göra gott
hjälpa

Alla synonymer går att klicka på.