menu dblex
bekomma någon illa
verb
ha dåligt inflytande på

Alla synonymer går att klicka på.