menu dblex
beklaga sig
verb
gnälla
beskärma sig
jämra sig
klaga
lamentera
knota
kverulera
oja sig
skrika
ynka sig
ömka sig över

Alla synonymer går att klicka på.