menu dblex
behövas
verb
fordras
krävas
Se även
behöva
behövas
verb
fattas

Alla synonymer går att klicka på.