menu dblex
behålla i sikte
verb
tänka på
iakttaga

Alla synonymer går att klicka på.