menu dblex
begrundande
adjektiv
spekulativ
meditativ
tankfull
kontemplativ
eftertänksam
filosofisk

Alla synonymer går att klicka på.