menu dblex
begråta
verb
sörja
beklaga
ångra
fälla tårar över
djupt beklaga
gråta
klaga över
jämra sig över

Alla synonymer går att klicka på.