menu dblex
begåva med
verb
förläna
ge
förära
utrusta med
förse

Alla synonymer går att klicka på.