menu dblex
begåva
verb
ge
skänka
förunna
förära
tilldela
överantvarda
presentera
donera
förse
utrusta
benåda
I uttryck
begåva med

Alla synonymer går att klicka på.