menu dblex
begå felsteg
verb
falla

Alla synonymer går att klicka på.