menu dblex
begärligt acceptera
verb
kasta sig över

Alla synonymer går att klicka på.