menu dblex
befruktning
substantiv
avlelse
konception
kopulation
insemination
fertilisation
parning
fekundation
konstbefruktning
pollination
I uttryck
konstgjord befruktning

Alla synonymer går att klicka på.