menu dblex
befrämja
verb
understödja
hjälpa fram
främja
befordra
gynna
underlätta
stödja
hjälpa
föra framåt

Alla synonymer går att klicka på.