menu dblex
bedyra
verb
försäkra
betyga
garantera
lova
ansvara
ta på sin ed
förklara
påstå
svära

Alla synonymer går att klicka på.