menu dblex
bedrövelse
substantiv
sorg
ve
smärta
elände
grämelse
ledsnad
bekymmer
vemod
lidande
ledsamheter
olycka
hemsökelse
tandagnisslan
jämmer
anfäktelse

Alla synonymer går att klicka på.