menu dblex
bedövad
adjektiv
okänslig
anestetiserad
känslolös
sövd
medvetslös
omtöcknad
sanslös
försänkt i dvala

Alla synonymer går att klicka på.