menu dblex
bedömande
substantiv
prognos
I uttryck
kallt bedömande
underkasta någons bedömande

Alla synonymer går att klicka på.