menu dblex
beckmörk
adjektiv
mörk
svart
nedmörk

Alla synonymer går att klicka på.