menu dblex
bebyggelse
substantiv
bosättning
samhälle

Alla synonymer går att klicka på.