menu dblex
beaktansvärd
adjektiv
avsevärd
anmärkningsvärd
ansenlig
nämnvärd
aktningsvärd
viktig
märklig
tänkvärd
behjärtansvärd

Alla synonymer går att klicka på.