menu dblex
be någon komma
verb
inbjuda
kalla

Alla synonymer går att klicka på.