menu dblex
baslinje
substantiv
bas
utgångspunkt

Alla synonymer går att klicka på.