menu dblex
basfiol
substantiv
bas
kontrabas
ståbas

Alla synonymer går att klicka på.