menu dblex
banda
verb
ta upp

Alla synonymer går att klicka på.