menu dblex
banaliserad
adjektiv
banal

Alla synonymer går att klicka på.