menu dblex
banal individ
substantiv
tråkmåns

Alla synonymer går att klicka på.