menu dblex
bana väg för
verb
bereda väg
förbereda
hjälpa fram

Alla synonymer går att klicka på.