menu dblex
bana sig väg genom
verb
klyva

Alla synonymer går att klicka på.