menu dblex
bana sig väg
verb
tränga
armbåga sig fram
knuffa sig fram
tränga sig fram
ta sig fram
lotsa sig fram

Alla synonymer går att klicka på.