menu dblex
balanskula
substantiv
balans

Alla synonymer går att klicka på.