menu dblex
balanskonto
substantiv
balans

Alla synonymer går att klicka på.