menu dblex
bakstöt
substantiv
motgång
bakslag
nit
mina
smäll
miss
näsbränna
misslyckande
fiasko
nederlag
mothugg

Alla synonymer går att klicka på.