menu dblex
bakom någons rygg
adverb
hemligen
i hemlighet

Alla synonymer går att klicka på.