menu dblex
backanalisk
adjektiv
uppsluppen
backantisk
tygellös
dionysisk
lössläppt
orgiastisk
upprymd
besinningslös

Alla synonymer går att klicka på.