menu dblex
backa upp
verb
hjälpa
stödja
bistå
understödja
stötta
hjälpa fram
hålla någon om ryggen

Alla synonymer går att klicka på.