menu dblex
börja använda
verb
gripa till
sätta in
ta till
ta i bruk

Alla synonymer går att klicka på.