menu dblex
bör
verb
Se även
böra
I uttryck
allt som sig bör
som sig bör

Alla synonymer går att klicka på.