menu dblex
böla
verb
skrika
vråla
gasta
gapa
grina
ryta
tjuta
råma
mua
gråta

Alla synonymer går att klicka på.