menu dblex
bålverk
substantiv
förskansning
värn
skydd
befästning
barrikad
försvarsverk
försvar
borg
bastion
fäste
pålverk
skyddsvärn

Alla synonymer går att klicka på.