menu dblex
bågsträng
substantiv
sträng

Alla synonymer går att klicka på.